Contact information

Theodore Lowe, Ap #867-859 Sit Rd, Azusa New York

We are available 24/ 7. Call Now.

Kúpiť dobrý trezor nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Málokto sa vie v problematike zorientovať bez objasnenia pojmov. Pomocou otázok, ktoré je dobré si pred kúpou trezoru zodpovedať,  vás prevedieme cez vlastnosti a parametre trezorov, aby výsledkom bola kúpa toho správneho trezoru pre vás.  

Pripravili sme si pre vás spriedovcu piatimi krokmi, vďaka ktorým si trezor na svoje cennosti vyberiete správne. Na konci článku vám poradíme aj s výberom zámku trezoru – ktorý z troch najbežnejších si vyberiete?

Čo potrebujete (a môžete) v trezore uschovávať

 • hotovosť, platobné karty, ceniny 
 • klenoty, šperky, umelecké zbierky, dedičné predmety 
 • osobné doklady (pasy, rodné listy,)
 • dokumenty – poistky, zmluvy, osvedčenia 
 • utajované skutočnosti – požadovaný stupeň utajenia podľa NBÚ
 • nosiče dát (CD-DVD, CD-ROM, pamäťové disky a pod.)
 • zbrane (krátke, dlhé, počet kusov, strelivo)
 • elektrotechnika (fotoaparát, notebook)
 • lieky, farmaceutiká
 • kľúče, bezpečnostné karty k zámkom

Na úvod si teda spíšte všetko, čo by mohlo ísť do vášho domáceho trezoru. Pomôže vám to predstaviť si objem všetkých vašich cenností a ľahšie potom vyriešite ďalšie otázky. Myslite aj na to, že cennosti môžu pribúdať a keď už trezor budete vlastniť, tak nech sa vám doňho zmestí všetko hodnotné.

Podľa druhu uchovávaných vecí sa môžete ďalej zamerať na malé trezory na cennosti, veľké spisové trezory, trezory na zbrane, dátové trezory a podobne.

Aká bude celková hodnota uschovávaných vecí?

Po spísaní všetkého, čo chcete v trezore uschovávať, skúste odhadnúť celkovú hodnotu týchto predmetov. Od toho sa bude odvíjať stupeň bezpečnosti trezora. 

 • Bezpečnostné sejfy a skrinky poskytujú nižšiu ochranu voči vlámaniu, a preto sú vhodné na uchovávanie vecí nižšej hodnoty. Sú to v podstate jednoplášťové plechové skrinky s jednostranným uzamykacím mechanizmom.
 • Pre vyššiu ochranu hodnotných cenín a dokumentov odporúčame trezory, ktoré už majú konštrukciu dvojplášťovú a uzamykací mechanizmus dverí je minimálne trojstranný (t. j. uzamykacie čapy dverí sa vysúvajú do troch strán). 

Podstatné je všimnúť si bezpečnostnú triedu trezora – tá vyjadruje stupeň odolnosti trezora proti vlámaniu, pričom čím vyššia je bezpečnostná trieda, tým je trezor odolnejší a bezpečnejší. Kategorizácia hlavných bepečnostných tried trezorov začína triedou 0. a končí najvyššou a najbezpečnejšou triedou VI. Zaradenie trezoru do bezpečnostnej triedy musí potvrdzovať certifikát.

Pozor – ide o bezpečnosť len voči vlámaniu, nie ochranu proti ohňu. Pri potrebe chrániť obsah trezoru proti ohňu musíte hľadať v kategóriách ohňovzdorných trezorov. Ohňovzdornosť sa hodnotí podľa iných noriem a označuje sa inými bezpečnostnými triedami. Ohňovzdornosť sa navyše definuje inak pre papier a inak pre dátové nosiče.

Kam umiestniť trezor

Miesto pre svoj trezor hľadajte také, aby nebol „na očiach“,  mal by byť teda neviditeľný.

Premyslite, či máte možnosť trezor zamurovať do steny alebo do podlahy – vtedy budete hľadať medzi stenovými trezormi. Ak takú možnosť nemáte, budete zrejme vyberať medzi nábytkovými trezormi. Malý trezor na cennosti a hotovosť môžete šikovne schovať do šatníkovej skrine, do skrinky pod stôl, do kuchynskej linky.

V týchto prípadoch by mal byť ale do nábytku vložený tak, aby ho bolo možné ukotviť aj o pevnú stenu stavby. Pripevnenie len o drevenú stenu nábytku nezaručuje bezpečnostnú funkciu trezoru, môže byť pomerne ľahké ho odtiaľ vytrhnúť. 

Väčšie a rozmernejšie trezory je dobré umiestniť a ukotviť do rohu miestnosti, kde tak  bude váš trezor chránený pevnou stenou  z  troch strán. Aj tu však platí podmienka pevného ukotvenia o stenu alebo o podlahu. Pri veľkých a ťažkých trezoroch pamätajte aj na to, že nie každá podlaha zvládne vysokú hmotnosť trezoru a zistite si radšej nosnosť podlahy.

Aký veľký trezor vybrať

Po výbere miesta pre trezor by ste mali vedieť určiť maximálne vonkajšie rozmery vášho budúceho trezoru (výška x šírka x hĺbka). Pri rozhodovaní o veľkosti trezoru zoberte do úvahy aj odhadovaný celkový objem vecí, ktoré chcete v trezore uchovávať. Pozor aj na ich rozmery – treba ich porovnať s uvádzanými vnútornými rozmermi trezoru, pretože tie môžu byť výrazne menšie ako vonkajšie rozmery.

Najspoľahlivejší zámok trezoru

Uzamykací systém trezora môže byť na trezorový kľúč, mechanický kombinačný alebo elektronický kódový zámok, prípadne ich kombinácie. Typ uzamykania nemá súvis s bezpečnostnou triedou trezoru, vyššie bezpečnostné triedy si však vyžadujú bezpečnostné zámky vyššej kvality alebo kombináciu dvoch zámkov. Je to predovšetkým otázka užívateľského komfortu a vašich preferencií.

1. Trezorový kľúč

Kľúčový zámok má výhodu v jednoduchej obsluhe najnižšej cene.

Nevýhodou môže byť uschovávanie a nosenie kľúča a s ním spojené riziko straty. 

2. Elektronický zámok

Elektronický zámok poskytuje najpohodlnejší spôsob otvárania trezoru. Obsluha zadávaním číselného kódu na klávesnicu je jednoduchá a rýchla. Nevýhodou je napájanie na batérie. Prístup k batériám môže byť riešený z vnútornej alebo z vonkajšej (lepší prípad) strany dverí. Niektoré trezory majú navyše možnosť núdzového otvárania kľúčom (pre prípad vybitej baterky alebo zabudnutého kódu).

3. Mechanický zámok

Mechanický kombinačný zámok – nepotrebuje batérie a odpadá aj starosť s nosením a uschovávaním kľúčov. Tento typ zámku je však náročnejší na obsluhu, otvorenie trezoru si vyžaduje sústredenie a dlhší čas.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *