Contact information

Theodore Lowe, Ap #867-859 Sit Rd, Azusa New York

We are available 24/ 7. Call Now.

Patríte k tým, ktorí dávajú doma všetok odpad do jedného koša? Alebo sa radíte ku skupinke, ktorá sa ho snaží triediť? Mnohí ľudia nevedia, ako správne separovať jednotlivý odpad. Kam idú napríklad plechovky a kedy už papier nemôže ísť do modrej smetnej nádoby? Pripravili sme si pre vás návod, ako správne triediť odpad. Nájdete v ňom to najdôležitejšie, čo potrebujete o danej téme vedieť.

Dôležitosť separovania odpadu

Čo je vlastne separovanie odpadu a prečo by sme sa mu mali venovať? Separovanie je činnosť, pri ktorej jednoducho triedime odpad do smetných nádob podľa toho, kam patria. Vďaka tomu prispejeme k rýchlejšej a lepšej recyklácii, teda k jeho opätovnému použitiu.

Ročne vyprodukuje každý Slovák v priemere 321 kg odpadu, pričom len necelých 20 kg sa znova recykluje. „Slušné” čísla, však? Okrem toho, väčšina odpadu následne končí na skládkach, kde sa zhodnotí už len naozaj malá časť. A práve to treba zmeniť. Ako na to? No predsa správnym triedením odpadu.

Ako triediť odpad

Poďme si teda povedať, ako jednotlivý odpad triediť tak, aby mohol byť opätovne využiteľný. Pomôžeme tým totižto predovšetkým sebe samým.

Zdroj: gaudeo.sk/ako-spravne-separovat/

1. Separovanie komunálneho odpadu

Pod označením zmesový komunálny odpad rozumieme všetok odpad, ktorý nevieme vytriediť. Čo všetko sa ale dá triediť?

2. Separovanie papiera – modré zberné nádoby

Do modrých zberných nádob patria reklamné letáky, noviny, časopisy, použité zošity, kancelársky papier, papierové obaly a tašky a poskladané, prípadne roztrhané, papierové krabice či kartóny.

Nepatrí do nich však mokrý, mastný, znečistený či voskový papier a taktiež väzbové obaly kníh.

Zaujímavosť: Vedeli ste, že papier sa dá recyklovať aj niekoľkokrát za sebou? V prevažnej väčšine môže byť recyklovaný 5 až 7-krát. Ušetrí sa tak množstvo stromov, ktoré vďaka tomu nemusia byť vyrúbané.

3. Separovanie skla – zelené zberné nádoby

Do zelených zberných nádob patria nevratné obaly zo skla (napríklad od nápojov), rôzne sklenené nádoby, poháre, sklenené črepy či jednoducho rôzne sklo. Sklenené fľaše by mali byť vyprázdnené a zbavené vrchnákov a plastových či kovových častí. Etikety netreba odstraňovať.

Nepatrí do nich však autosklo, zrkadlá, keramika, porcelán, sklenené obaly znečistené olejmi či chemikáliami, žiarivky, sklo s obsahom kovov, sklobetón, varné a drôtené sklo či iné technické druhy skla.

Zaujímavosť: Obaly zo skla sa takisto dajú recyklovať aj niekoľkokrát. Použité sklo možno opätovne použiť 15 až 75-krát („Waw!”). Sklo totižto patrí k materiálom, ktoré sú 100-percentne recyklovateľné.

kovova slamka spagat jablko

4. Separovanie plastov – žlté zberné nádoby

Do žltých zberných nádob patria PET fľaše od nápojov, čisté plastové nádoby od šampónov, mydiel, saponátov a iných hygienických potrieb či kozmetiky, plastové nádoby od olejov a potravín či destilovanej vody a plastové a mikroténové vrecká.

Nepatria do nich však výrobky z PVC, obaly od chemikálií či motorových olejov, polystyrén (iba v malom množstve), guma, molitan, linoleum a farby či plasty s obsahom kovu.

Zaujímavosť: Plasty patria medzi najhoršie recyklovateľný materiál. Ich rozklad v prírode trvá aj niekoľko desaťročí. Práve preto je nesmierne smutné, že ich pri prechádzke dedinou, mestom či lesom môžete nájsť na zemi také veľké množstvo. Stále sa s nimi však dá niečo robiť. Vedeli ste, že zo zozbieraných plastových fliaš sa dá vyrobiť napríklad aj koberec?

5. Separovanie kovov – červené zberné nádoby

Do červených zberných nádob patria kovové obaly, konzervy, alobal, kovové súčiastky, plechovky od nápojov, hliníkové nádoby z čajových sviečok či alobalové a hliníkové časti obalov – z jogurtov, paštét a šalátov.

Nepatria do nich však tuby z pást a krémov, znečistené obaly či vrecká z kávy. Takisto do nich nepatrí nadrozmerný kovový odpad. Ten sa odporúča zaniesť na príslušný zberný dvor.

Zaujímavosť: Recykláciou hliníka sa dokáže ušetriť až 95 % energie potrebnej na jeho výrobu. Z recyklovaných plechoviek sa vyrábajú napríklad aj bicykle.

6. Separovanie bioodpadu – hnedé zberné nádoby

Do hnedých zberných nádob patrí ovocie, zelenina a ich šupky, čajové vrecúška, lístie, tráva a záhradný odpad.

Nepatrí sem však popol, mäso, stavebný odpad a podobne.

Zaujímavosť: Vedeli ste, že biologicky rozložiteľný odpad tvorí väčšinou až 40 % komunálneho odpadu? Najlepším spôsobom, ako ho triediť, je zbaviť sa ho formou kompostovania. To je však vo väčšine prípadov možné iba na dedinách, kde na to máte priestor v záhrade. Prísľubom do budúcna však môžu byť domáce kompostéry.

spearovanie odpadu plechoviek, plastu a skla

Častý problém – kam čo ide?

Často sa stáva, že aj ľudia, ktorí by radi separovali odpad, jednoducho nevedia, čo do akej nádoby ide. Aj preto sme pre vás pripravili akési zhrnutie odpovedí na najčastejšie otázky ohľadom separovania jednotlivého odpadu.

  • krabice od mlieka a džúsov, tzv. tetrapaky, sa triedia vždy podľa pokynov príslušnej obce – väčšinou sú na ne určené žlté alebo oranžové nádoby
  • detské plienky a použité hygienické potreby patria do zmesového odpadu
  • obaly od motorových olejov, riedidiel, farieb a podobne nepatria do triedeného odpadu
  • polystyrén patrí v malom množstve do žltého kontajnera, no pri väčších rozmeroch sa odporúča odniesť ho na zberný dvor
  • tégliky od jogurtov patria do žltého kontajnera, mali by sa však predtým zbaviť zvyškov jedla

Triedením odpadu k ekologickému spôsobu života

Triedenie odpadu je jednou z možností, ako prispieť k znovupoužitiu recyklovateľných materiálov. Chráňme si našu prírodu a separujme. Je to síce mimoriadne jednoduchá cesta, no zároveň dokáže nesmierne pomôcť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *