Contact information

Theodore Lowe, Ap #867-859 Sit Rd, Azusa New York

We are available 24/ 7. Call Now.
tepelne cerpadlo

Tepelné čerpadlá dnes patriad medzi obľúbené a časté spôsoby vykurovania. Lacná prevádzka je ale vykúpenená vyššími obstarávacími nákladmi. Kedy je možné dosiahnuť na dotáciu a kedy sa tepelné čerpadlá oplatí? Poďme sa tomu pozrieť na kĺb.

Tepelné čerpadlá: Ako vlastne fungujú?

Funkcia čerpadiel spočíva v tom, že čerpajú alebo presúvajú teplo z jedného miesta na druhé pomocou kompresora a štruktúry kvapalného alebo plynného chladiva, ktorým je teplo odoberané z vonkajších zdrojov a potom čerpané do vnútorných priestorov.

Tepelné čerpadlá nám ponúkajú celú radu výhod. Samy o sebe spotrebujú menej elektriny ako plynové alebo elektrické kotly, v lete navyše môžu fungovať ako klimatizácia. Sú vhodné do novostavieb, ale aj do starších, ale zrekonštruovaných domov. Postarajú sa o vykurovanie aj ohrev teplej vody.

Tepelná čerpadla môžete kombinovať so solárnymi panelmi, čo vedie k väčšej sebestačnosti aj ekologickejšiemu bývania.

Dotácie na tepelné čerpadlá

Vďaka programu Zelená domácnostiam II (národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)), ktorý financuje Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, môžete čerpať dotácie na obstaranie tepelného čerpadla, čo vám počiatočné investície významne zníži. Aké sú podmienky?

Na tepelné čerpadlá je každoročne vyčlenených 6 000 000 eur. O dotáciu môže žiadať rodinné a bytové domy od roku 201. Uchádzate sa tak o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Aké zariadenie sú podporované?

Malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW:

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu)

Zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome:

 • slnečné kolektory
 • kotly na biomasu
 • tepelné čerpadlá

Výška podpory

Podpora je nastavená tak, aby domácnosti boli motivované nakúpiť si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie a nepodceňovali odbornosť pri inštalácii. Podpora nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov. Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukážky bude určená automaticky na základe druhu a výkonu zariadenia. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu, maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, a zároveň maximálny príspevok na inštaláciu. Poukážka s uvedenou hodnotou príspevku je súčasťou zmluvy, ktorú zašle SIEA  žiadateľovi. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/

Hluk tepelných čerpadiel

Niektoré druhy tepelných čerpadiel sa môžu vyznačovať zvýšenou hlučnosťou. Jedná sa najmä o zariadenie typu vzduch-voda. Je preto dôležité a absolútne kľúčové vhodne umiestniť vonkajšiu jednotku a v dome potom čerpadlo dať do odhlučneného priestoru, ktorý bude buď mimo obývane priestory, alebo bude aspoň zvukovo izolovaný.

Výhody tepelných čerpadiel

 • nižšie prevádzkové náklady
 • dlhšia životnosť
 • väčšia bezpečnosť
 • menšie nároky na údržbu
 • nižšie emisie

Nevýhody tepelných čerpadiel

 • zložitějšia inštalácia
 • potrebné povolenie k plánovaniu
 • niektoré čerpadlá sú hlučná

Druhy tepelných čerpadiel

1. Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Toto čerpadlo odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu a teplo využíva na ohrev vody. Jedná sa o najlacnejší variant čerpadla, ideálny pre domy, ktoré nemajú väčší pozemok. Inštalujú sa jednoducho a rýchlo, počiatočné náklady sú nižšie. Ľahko sa využívajú aj v letnom období pre chladenie. Oproti tomu je ale treba počítať s cca o 30% vyššou spotrebou elektriny ako u iných druhov čerpadiel, nižšia cena je tiež vykúpená kratšou životnosťou kompresora aj zvýšenou hlučnosťou vonkajšej jednotky.

2. Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Tepelné čerpadlo odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu a ohrieva vzduch vo vnútri budovy. Ohrieva vzduch priamo bez vykurovacieho systému, vyznačuje sa najnižšou obstarávacou cenou v porovnaní s inými druhmi čerpadiel. Jednoducho a rýchlo sa inštaluje, oproti tomu je počet vnútorných jednotiek pripojených k vonkajšej jednotke obmedzený, nehodí sa preto pre väčší počet menších miestností. Nemožno s ním ohrievať vodu. Je ideálny pre domy či byty vykurované elektrinou, hodí sa aj na chaty či chalupy, ktoré môže v čase vašej neprítomnosti vykurovať na nižší stupeň, ovládať ich môžete aj z mobilu.

3. Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Teplo odoberá z odpadového vetracieho vzduchu. Vzduch je potom čerpadlom ochladený a teplo využité na ohrev vody a vykurovanie. Nahrádza tak rekuperačný výmenník odpadového vzduchu, vyznačuje sa ale tiež nižším výkonom pre dané množstvo vetracieho vzduchu.

4. Tepelné čerpadlo země – voda

U tohto druhu čerpadla už treba väčšieho pozemku. Odoberá totiž teplo z plochy záhrady. Pod povrchom zeme sú uložené plastové hadice plnené nemrznúcou zmesou, ktoré prenáša teplo medzi čerpadlom a domom. Hodí sa tak pre rodinné domy s vhodným pozemkom. Výhodou je až o 30% nižšia spotreba elektriny, než je tomu u tepelných čerpadiel, ktoré odoberajú teplo zo vzduchu. Vyznačuje sa tiež nižšími investičnými nákladmi aj dlhšou životnosťou, navyše je čerpadlo bezúdržbové. Nemusíte sa báť ani prílišné hlučnosti. Oproti tomu je potrebné si dobre rozvrhnúť umiestnenie hadíc v záhrade, v prípade budúcich stavebných úprav by pre vás mohli predstavovať komplikáciu.

5. Tepelné čerpadlo země – voda – vrt

Existujú aj čerpadlá, ktoré odoberajú tepelnú energiu pomocou skrutky v krajine. Skrutky sa vykonáva o hĺbke 80-250 m. Zaručí vám stabilný výkon aj vysoký vykurovací faktor aj pri extrémne nízkych teplotách. Ušetrí vám tiež za elektrickú energiu a využiť ich môžete aj na chladenie domu. Rovnako sa jedná o bezhlučné zariadenie, len je potrebné počítať s vyššou počiatočnou investíciou, ktorá sa z veľkej časti odvíja od obstarania vrtov (pre ktoré treba i stavebné povolenie).

6. Tepelné čerpadlo voda – voda

Teplo môže čerpadlo čerpať aj zo spodnej alebo geotermálnej vody. Dosahujú najvyšších vykurovacích faktorov zo všetkých druhov čerpadiel, oproti čerpadlám s vrtmi sa jedná navyše o menej nákladnou variantu. Odpadové teplo môžete využiť aj spätne v technologických procesoch. Oproti tomu ste limitovaní lokalitami s dostatkom spodnej vody. Počítajte tiež s vyššími nákladmi na servis a údržbu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *